اعضای موسسه راه بین

سارا همتی

رتبه یک کنکور 94

مشاورِ ارشدِ راه‌بین

صبا فکروند

رتبه 13 کنکور 94

مشاورِ ارشدِ راه‌بین

ریحانه فرخی

رتبه 8 تجربی 98

مشاورِ ارشدِ راه‌بین

پشتیبانی تمام وقت

کنترل و بهبود خدمات