ابتدا فیلم آموزش نصب نسخۀ ویندوز را تماشا کرده و سپس نرم افزار را دانلود کنید.